นิสสันบ่มเพาะผู้นำและผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นใหม่ ผ่านค่ายการตลาดดิจิทัล

นิสสันบ่มเพาะผู้นำและผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นใหม่ ผ่านค่ายการตลาดดิจิทัล

ค่ายพัฒนาทักษะสองวันเต็ม มุ่งถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการศึกษาและวิชาชีพในยุคดิจิทัล

คำบรรยายภาพ: มัณฑนา เล้า (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารองค์กร,  ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานการสื่อสารการตลาด, จารุณี วิชญ์ธนาเดชา (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการสายงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทัล พร้อมด้วยอาสาสมัครจาก นิสสัน ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อจัดเวิร์คช็อปธุรกิจและการตลาด ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ

นิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการตลาดดิจิทัล ให้แก่นักเรียน จำนวน 50 คน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และจริยธรรม เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ผ่านค่ายการตลาดดิจิทัล โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 วันนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์แผนธุรกิจออนไลน์ โดยมีอาสาสมัครพนักงานจากนิสสันและมูลนิธิรักษ์ไทย คอยให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการตลาดดิจิทัลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน  (Youth Leadership Development Program) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย ส่งเสริมทักษะทางธุรกิจและการตลาดในยุคแห่งดิจิทัลได้ให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ

นิสสันเดินหน้าสานต่อโครงการในปีที่3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนกว่า 1,400 คน จากโรงเรียนจำนวน 8 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง รวมถึงส่วนต่อขยาย ณ ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานนิสสัน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

“พนักงานของนิสสันมีบทบาทสำคัญในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการในตอนแรก ” มัณฑนา เล้า ผู้จัดการทั่วไป สายงานสื่อสารองค์กร กล่าว “การที่บุคลากรของเราร่วมแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้แก่น้อง ๆ จากโรงเรียนในเขตชุมชนโดยรอบโรงงานของเรา ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนคืนสู่ชุมชนใกล้เคียง”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงานอาสาสมัครที่เป็นตัวแทนจากสายงานการตลาดของนิสสันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์ และจารุณี วิชญ์ธนาเดชา ที่เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนในโครงการ

โครงงานวิชาชีพของนักเรียนในโครงการฯ ที่นำเสนอแผนธุรกิจสุดสร้างสรรค์ อาทิ ขนมถ้วยสีรุ้ง จนถึงพวงกุญแจแฟนซี แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจออกสู่ตลาด  โดยความเข้าใจกลยุทธ์ในการสื่อสารและช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มลูกคาเป้าหมาย

ด.ญ. ชลิตา สายเครือบุญ นักเรียนโครงการ YLD จากโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จากกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เราได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจและจะนำความรู้ในการทำธุรกิจและการตลาด ไปพัฒนาธุรกิจของตัวเอง และต่อยอดใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียต่อไปในอนาคต”

“พวกเรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และประทับใจในความสามารถที่สะท้อนผ่านแผนธุรกิจของน้อง ๆ ในแต่ละทีม” ยุวนารถ สินบวรเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารการตลาด พนักงานอาสาสมัครจากนิสสันกล่าว “หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ YLD ของนิสสัน จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนจากโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำและผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ในอนาคต”

จารุณี วิชญ์ธนาเดชา ผู้จัดการสายงานการบร