มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาค 100,000 บาท

สนับสนุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทแก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายในประเทศ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคแก่ ทพญ. ศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ที่ 3 จากขวา)  พร้อมด้วย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท บริษัท สื่อสากล จำกัด  (ที่ 1 จากขวา)   ร่วมในพิธีดังกล่าวในฐานะประธานจัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ด้วยการสนับสนุนด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นดังกล่าว ทั้งนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ที่ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้มีการระดมทุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ พร้อมรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง