รักษ์โลกกับลามิน่า ปีที่ 12

รักษ์โลกกับลามิน่า ปีที่ 12 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ซึ่งเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ รักษ์โลกกับลามิน่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หน่วยย่อย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ลามิน่าฟิล์มสานต่อนโยบายตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมกับโครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มโครงการแรกในปี 2551

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หน่วยย่อย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย คุณจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด และ คุณสันติ แสนอาจ ประธานชมรมกระทิงโทน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รักษ์โลกกับลามิน่า ปีที่ 12  เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัทเทคโนเซล(เฟรย์)จำกัด โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จากกรมป่าไม้ พนักงานจากบริษัทเทคโนเซล(เฟรย์)จำกัด กลุ่มกระทิงโทน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน และพี่น้องประชาชนกว่า500คน เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ ทั้งยังมีการปลูกป่าแบบผสมผสานด้วยการแบ่งแปลงปลูกออกเป็น หนึ่ง ปลูกพืชเด่นคืนถิ่นให้กับป่าสะแกราช ได้แก่ เคี่ยมคะนอง ตะเคียนทอง จันทร์หอม มะริด และสอง ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่า ทั้งสำหรับสัตว์ปีก กระทิง กวาง กระรอกและสัตว์ฟันแทะ ได้แก่ มะค่าโมง พระเจ้าห้าพระองค์ ปลูกกระจายไปในพื้นที่ 50 ไร่

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดูแลผืนป่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีก ปี เพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการปลูกป่าในโครงการนี้มีอัตรารอดและเติบโตสูงถึง 95% นอกเหนือจากการคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วยังได้มีโอกาสทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย

นางสาวจันทร์นภาได้เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า วัตถุประสงค์ของโครงการรักษ์โลกกับลามิน่าเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันเปรียบเสมือนการติดฟิล์มกรองแสงเพื่อช่วยลดความร้อนให้กับโลก โดยได้แนวคิดมาจากการติดฟิล์มเพื่อลดความความร้อนในรถยนต์และอาคารบ้านเรือน  ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายฟิล์มกรองแสงได้นำมาใช้ในการดำเนินโครงการนี้

นับตั้งแต่เริ่มโครงการแรกในปี พ.ศ.2551 จนถึงโครงการล่าสุดในปีนี้ รักษ์โลกกับลามิน่าได้คืนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ประเทศไทยไปแล้วกว่า 550 ไร่ นับเป็นต้นไม้กว่า 110,000 ต้น รวมถึงยังได้ขยายขอบเขตของโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโป่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า หรือแม้แต่การป