วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัคร

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัคร

               รู้จัก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ทางเลือกช่างฝีมือระดับอาชีพ พร้อมเปิดรับสมัคร

แรงงานฝีมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างยนต์สาขาที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และถ้าเราพูดถึง วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า หลายคนรู้จัก แต่หลายคนสงสัยว่าเป็นสถาบันที่เปิดสอนเฉพาะครอบครัวหรือคนในโตโยต้าเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสถาบันแห่งนี้คร่าวๆ ว่าจะมีความน่าสนใจ และให้ความรู้ฝึกความสามารถให้กับช่างฝีมือในอนาคตของวงการยานยนต์ได้มากน้อยขนาดไหน พร้อมกับรับทราบรายละเอียด วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาเทคนิคยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางของรถยนต์ที่มีเทคโยโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สาขาเทคนิคยานยนต์อัฉริยะ นอกจากนี้ยังมีสาขาธุรกิจการบริการยานยนต์ และสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ และมีสิทธิ์ทำงานในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

               สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

จะศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ รวมทั้งฝึกทักษะและการตัดสินใจ การวางแผน เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในงานอาชีพซ่อมบำรุงยานยนต์อัจฉริยะ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบปฏิบัติงานที่ล้ำสมัยในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

เป็นการศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์ วิทยาการด้านสีพ่นรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์ และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของโตโยต้า และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

สาขานี้จะได้ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หลักการบริหาร และการบริการลูกค้า การปฏิบัติงานระบบอะไหล่โตโยต้า เพื่อสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหา พร้อมทั้งแจ้งรายการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังอธิบายรายละเอียดการซ่อม ด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่มีใช้ในศูนย์บริการโตโยต้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัยฯ

เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเป็นวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาต้องอยู่ประจำที่หอพักภายใน ดังนั้นทางวิทยาลัยฯ จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น โรงอาหาร, สนามกีฬากลางแจ้ง, อาคารกีฬาในร่ม, ห้องคาราโอเกะ,โรงภาพยนต์  Mini theater, ห้อง Fitness รวมถึง ห้องสมุด

โอกาสดีสำหรับสายงานอาชีพ

ล่าสุดวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 ภายใต้หลักสูตรอาชีวศึกษาและบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตร

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น อนาคตเมื่อจบการศึกษา จะได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค

ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านยานยนต์ ทำงาน

ในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ รวมทั้งมีโอกาสทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น และมีโอกาสศึกษาระดับปริญญาตรีใน

โครงการความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยเปิดรับสมัคร 3 สาขางานที่จัดการเรียนการสอนก็คือ

1.สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

2.สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์

3.สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา

2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

086-323-7683 อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร

086-323-7684 อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.toyotacollege.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566

พิเศษ

*ฟรีค่าสมัคร

*สัมภาษณ์ออนไลน์ทราบผลทันที

*ค่าเทอมผ่อนชำระได้

*พิเศษ 50 คนแรก รับชุดเครื่องมือช่าง มูลค่า 6,100 บาท เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมครบ

ภายในวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65 เงื่อนไขเป็นไปตามวิทยาลัยกำหนด

ใครที่สนใจก็สามารถสมัคร หรือพาบุตรหลานที่มีคุณสมบัติมาสมัครกันได้ งานนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง จบมีโอกาสในการทำงานสูง และได้ความรู้จากการเรียนที่เข้มข้นอย่างแน่นอน