สรยท.จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562

สรยท.จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562

แถลงผลงานก้าวสู่ปีที่ 20 วางนโยบายพัฒนาสมาชิกก้าวสู่ Smart Journalist

พร้อมจัดงาน TAJA PRESS THANK สองทศวรรษ สราญรมย์ คนข่าวยานยนต์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แถลงผลงานรอบปี แสดงวิสัยทัศน์ก้าวสู่ปีที่ 20 วางนโยบายพัฒนาสมาชิกก้าวสู่การเป็น Smart Journalist พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิก และงานเลี้ยงสังสรรค์ TAJA PRESS THANK “สองทศวรรษ สราญรมย์ คนข่าวยานยนต์” ณ The Halls ถนนวิภาวดีรังสิต

นายภูวนาถ เผ่าจินดา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร แถลงถึงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า หลังจากได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้เริ่มทำงานทันที โดยเริ่มจากการเข้าพบผู้สนับสนุนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น กำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ และด้านเสริมทักษะ รวมถึงการมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิก

การดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมฯจัดกิจกรรมรวม 12 กิจกรรม แบ่งเป็น
ด้านวิชาการ จำนวน 3 กิจกรรม ด้านการเสริมทักษะ จำนวน 5 กิจกรรม ด้านสันทนาการ คือ กิจกรรมกอล์ฟการกุศล กิจกรรมแรลลี่การกุศล และกิจกรรมมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2018 (Thailand Car of The Year 2018) ซึ่งสมาคมจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4

การดำเนินงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สมาคมฯ มอบให้กับสมาชิก นายภูวนาถกล่าวว่า “สมาชิกยังได้รับสิทธิตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนกับวาระที่ผ่านมา แต่ได้เพิ่มการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกมากขึ้น อาทิ ช่วยเหลือกรณีบุพการีของสมาชิกเสียชีวิต ช่วยเหลือกรณีสมาชิกเจ็บป่วย รายละ 10,000 บาท ช่วยเหลือกรณีสมาชิกว่างงาน รายละ 5,000 บาท การทำประกันอุบัติเหตุ และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมทุนละ 4,000 บาท เป็น 5,000 บาท”

นอกจากนี้ นายภูวนาถ ยังกล่าวถึงการก้าวสู่ปีที่ 20 ของการก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมวางนโยบายพัฒนาสมาชิกก้าวสู่การเป็น Smart Journalist โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับ พัฒนาให้สมาชิกของสมาคมเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทั้งนวัตกรรมยานยนต์ที่พัฒนาล้ำหน้าขึ้นทุกวัน และก้าวทันเทคโนโลยี่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล ด้วยการออกแบบคอร์สการเรียนรู้แบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในวิชาชีพให้มากขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรถยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้สมาคมฯเติบโตมาถึงปีที่ 20 จึ