ไทยฮอนด้า ส่งมอบรถไฟฟ้าให้ IRC เพื่อลดมลพิษในโรงงาน พร้อมสร้างสังคมยั่งยืนในอนาคต

ไทยฮอนด้า ส่งมอบรถไฟฟ้าให้ IRC

เพื่อลดมลพิษในโรงงาน พร้อมสร้างสังคมยั่งยืนในอนาคต

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับ IRC บริษัทผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เพื่อใช้ในโรงงานของ IRC ทั้ง 2 แห่ง ในอำเภอรังสิต ปทุมธานี และอำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทั้งส่งต่อประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงานในโรงงานได้มีโอกาสทดลองใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% ที่มีระบบรองรับการใช้งานที่ครบครันทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความสมบูรณ์จากทางฮอนด้า

#Hondaev #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า