เชฟโรเลต ประเทศไทยจัดการแข่งขันวัดทักษะพนักงานผู้จัดจำหน่าย ทั่วประเทศ

เชฟโรเลต ประเทศไทยจัดการแข่งขันวัดทักษะพนักงานผู้จัดจำหน่าย ทั่วประเทศ

มุ่งส่งเสริมทักษะความสามารถและยกระดับการบริการลูกค้า

  • การแข่งขันวัดทักษะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเชฟโรเลต ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าตามคำสัญญา คอมพลีต แคร์

  • ทีมพนักงานฝ่ายขายและหลังการขายของผู้จัดจำหน่ายต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การขาย หลังการขาย ทักษะทางเทคนิค และความสามารถในการแก้ไขปัญหา

  • การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหาพนักงานที่มีความเป็นเลิศในสายงานต่างๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย ช่างเทคนิค ที่ปรึกษาด้านบริการ และลูกค้าสัมพันธ์

เชฟโรเลต ประเทศไทยจัดการแข่งขันวัดทักษะพนักงานผู้จัดจำหน่าย ทั่วประเทศ

เชฟโรเลต ประเทศไทย จัดการแข่งขันวัดทักษะพนักงานของผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 เพื่อส่งเสริมความสามารถของทีมพนักงานฝ่ายขายและหลังการขาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมของเชฟโรเลตในจังหวัดนนทบุรี

การแข่งขันวัดทักษะพนักงานผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อเพื่อประเมินความสามารถ  ยกย่องศักยภาพ และมอบรางวัลตอบแทนให้แก่พนักงานฝ่ายเทคนิค ที่ปรึกษาการขาย ที่ปรึกษาด้านบริการ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย

“การแข่งขันวัดทักษะทั่วประเทศช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นเลิศของผู้จัดจำหน่ายของเราและสะท้อนความมุ่งมั่นของเชฟโรเลต ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าตามคำสัญญา คอมพลีต แคร์ การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะทีมงานฝ่ายขายและหลังการขายของเราอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญสู่การมอบการบริการที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้าของเราในประเทศไทย” นายเฮกเตอร์ บีจาเรียล ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

การแข่งขันในปีนี้มีพนักงานที่มีความสามารถสูงที่สุดจำนวน 52 คน จากผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ผลิตภัณฑ์ การขาย การบริการหลังการขาย ทักษะทางเทคนิค และความสามารถในการแก้ไขปัญหา

การทดสอบความสามารถในด้านการขายและการบริการ จัดแบ่งออกเป็นแต่ละสถานีทดสอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการทดสอบการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ และการทดสอบในสถานการณ์จำลอง เช่น การส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้า

การทดสอบความสามารถของช่างเทคนิคก็มีหลายสถานีทดสอบเช่นกัน ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการของรถยนต์ รวมถึงสถานีทดสอบและประเมินผลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและกลไกต่างๆ ของรถยนต์ โดยช่างเทคนิคจะต้องแสดงทักษะและความสามารถในการตรวจวิเคราะห์รถเชฟโรเลต โคโลราโด และเทรลเบลเซอร์ซึ่งผลิตที่ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ในจังหวัดระยอง และเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้ารถอเนกประสงค์ แคปติวา ใหม่ ที่จะเข้ามารับการบริการซ่อมบำรุงในอนาคต

ผู้ชนะเลิศการวัดทักษะทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด 15 คนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 

ประเภทลูกค้าสัมพันธ์

1. บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลส์ จำกัด (โชคชัย)

2. บริษัท ชาญศิริ ออโต้เซลส์ จำกัด (ตรัง)

3. บริษัท ซี เอ วาย มอเตอร์ จำกัด (อยุธยา)

ประเภทที่ปรึกษาด้านบริการ

1. บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด  (ปิ่นเกล้า)

2. บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ จำกัด (สิงห์บุรี)

3. บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด (อุบลราชธานี)

4.บริษัท สุโขทัย พี แอนด์ วาย มอเตอร์ จำกัด (สุโขทัย)

 

ประเภทที่ปรึกษาการขาย

1. บริษัท เอ็ม. เค. ออโต้วัน จำกัด (บางบัวทอง)

2. บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด (รังสิต)

3. บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด (บายพาส)

4บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด (อุบลราชธานี)

ประเภทช่างเทคนิค

1. บริษัท อาร์.เอช. มอเตอร์ส เซลส์ จำกัด (ขอนแก่น อ.เมือง)

2. บริษัท รุ่งเจริญออโต้ จำกัด (เทพารักษ์)

3. บริษัท มหาชัย ออโต้ เซลส์ จำกัด (สมุทรสาคร)

4. บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (เพชรบุรีตัดใหม่)

“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ การแข่งขันวัดทักษะทั่วประเทศคือโอกาสที่ดีมาก สำหรับเราทุกคนที่จะได้เพิ่มพูนทักษะการดูแลลูกค้า และปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น” พนักงานที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทลูกค้าสัมพันธ์จากบริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลส์ จำกัด (โชคชัย)  กล่าวถึงความรู้สึกหลังประกาศผลผู้ชนะการประกวด

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทช่างเทคนิคจากบริษัท อาร์.เอช. มอเตอร์ส เซลส์ จำกัด (ขอนแก่น อ.เมือง) กล่าวว่ “ผมดีใจมากที่คว้ารางวัลในวันนี้มาครองได้สำเร็จ ผมทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงทักษะทางเทคนิคของตนเอง โดยเฉพาะในด้านการตรวจเช็คและการวิเคราะห์ปัญหาของรถ”

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทที่ปรึกษาการขายจากบริษัท เอ็ม. เค. ออโต้วัน จำกัด (บางบัวทอง) กล่าวว่า “ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและการให้ความสำคัญกับลูกค้าคือหัวใจสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดี ดังนั้นความสำเร็จจากการแข่งขันทั้งหมดในวันนี้มีความหมายกับดิฉันมาก

“โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าการบริการลูกค้ามีความสำคัญเท่ากับคุณภาพของรถ ผมจึงต้องการเป็นอันดับหนึ่งในงานที่ผมทำ” ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทที่ปรึกษาด้านบริการจากบริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (ปิ่นเกล้า)