เชลล์ จัดการแข่งขัน ”Imagine the Future”

เชลล์ จัดการแข่งขัน ”Imagine the Future”

จุดประกายเด็กไทยคิดค้นและจำลองสถานการณ์อนาคต

ทีม BBA 21 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมบินไปแข่งต่อที่สิงคโปร์

 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการแข่งขัน Imagine the Future Scenarios Competition Thailand โครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนคิดค้นและนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์อนาคต ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ของเมืองในเอเเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ในปี ค.ศ. 2050: การดำรงชีวิต ทำงาน และใช้เวลาว่างในอนาคต” โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ทีม BBA 21 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ คว้ารางวัลชนะเลิศในรอบสุดท้ายของการแข่งระดับประเทศ ด้วยแนวคิด Homo Deus & Homo Sapiens ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

“เชลล์ เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญในการคิดค้นและนำเสนอมุมมองที่ดีต่ออนาคต ซึ่งพวกเขาจะมีส่วนทำให้เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดการแข่งขัน Imagine the Future Scenarios Competition Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดด้วยการจำลองสถานการณ์อนาคต ที่ผ่านมา เชลล์ได้ดำเนินโครงการหลากหลายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่มาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่า เยาวชนไทยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานในปัจจุบัน ไปสู่พลังงานที่สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ในการเติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ ‘Make Life’s Journeys Better’” นายอัษฎา  หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย กล่าว

การแข่งขัน Imagine the Future Scenarios Competition Thailand ในปีนี้ เปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 6 ทีม ได้จำลองสถานการณ์อนาคตในปี ค.ศ. 2050 ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการทำงาน การใช้ชีวิต และการใช้เวลาว่างของผู้คน โดยคำนึงถึงปัจจัยและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละทีมมีเวลานำเสนอและตอบคำถามที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิดตลอดจนมุมมองที่กว้างไกลและหลากหลายรอบด้านจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้บริหารจากเชลล์ ได้แก่ นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นายปนันท์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน นายชอน วินเน็ตต์       รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของเชลล์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในวงการพลังงานและเทคโนโลยี ได้แก่ คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต อดีตผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และนางสาวดาริน สุทธพงษ์ เจ้าของหนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพแนวหน้าของไทย

“การแข่งขันนี้ ถือเป็นกิจกรรมและโอกาสอันดีที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกทางความคิดและจินตนาการถึงอนาคตอย่างสร้างสรรค์ เราต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะพวกเขาคือหัวเรี่ยวหัวแรงของเราในอนาคต ไม่ว่าเขาจะโตขึ้นไปเป็นข้าราชการหรือทำงานในองค์กรเอกชนก็ตาม นับเป็นเรื่องดีที่เยาวชนไทยมีความฝัน แต่ความฝันนั้นต้องเป็นความฝันที่เป็นระบบและอิงจากความเป็นจริง จากการได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition มาตั้งแต่ปี 2559 ดิฉันได้เห็นพัฒนาการของเยาวชนเป็นอย่างมาก และขอชื่นชมในความสามารถของเยาวชนทุกคนที่ร่วมโครงกา