เชลล์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

เชลล์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย จัดงานสัมมนา

ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นางสาวณัฐชยา จันทร์พัฒนะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและ นายเรืองสิทธิ์ ถวัลวิวัฒนกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ธุรกิจอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน” ให้แก่พันธมิตรจากทั่วประเทศ

 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตร เชลล์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนพันธมิตรอุตสาหกรรมน้ำตาลและยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยไปอีกขั้น โดยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในกระบวนการ รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภายในงานสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องจากเชลล์ ประเทศไทย ออสเตรเลีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ ผู้บริหารสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ

ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังหัวข้อสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย ตลอดจนได้รับโอกาสศึกษาระบบเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรหนักและรถตัดอ้อย การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติลูกหีบด้วยวิทยาการสมัยใหม่ และการตรวจคุณภาพน้ำมันเทอร์ไบน์ด้วยชุดตรวจสอบหน้างาน โดยมีวิศวกร ผู้จัดการโรงงาน และผู้บริหารจากบริษัทน้ำตาลชั้นนำ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ถึง 150 ท่าน

นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ในฐานะหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำมันหล่อลื่นที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และเข้าใจว่า การหยุดชะงักเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้การดำเนินงานของทั้งโรงงานยุติลงได้

ด้วยเหตุนี้ เชลล์ จึงได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร กลุ่มลูกค้า และภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดำเนินการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ปัจจุบัน เชลล์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมหล่อลื่นเพื่อครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงในอุตสาหกรรมน้ำตาล ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไฮดรอลิคสำหรับโรงงานและรถตัดอ้อย น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม จาระบีลูกหีบ น้ำมันกังหันไฟฟ้า และน้ำมันเครื่องสำหรับรถตัดอ้อย โดยนอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่องแล้ว เชลล์ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อผลกระทบจากการผลิตสินค้าธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นตลอดห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย เช่น การนำเทคโนโลยีเพียวพลัส (PurePlus Technology) นวัตกรรมสิทธิ์เฉพาะของเชลล์มาพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษ ถือเป็นการตอกย้ำตำแหน่งของเชลล์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน 12 ปีซ้อน จากไคลน์ แอนด์ คอมพานี บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก

“เชลล์ ยังพร้อมอยู่เคียงข้างและสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรเสมอ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาทางเทคนิค ไปจนถึงการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตร อย่างเช่นการจัดสัมมนา “ก้าวสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ ที่จะช่วยให้พันธมิตรสามารถดำเนินธุรกิจน้ำตาล ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเชลล์ในการ ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ หรือ Make Life’s Journeys Better’นางสาววีธรา กล่าวสรุป