โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2561 

โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2561 คาดการณ์ปี 2562 อยู่ที่ 1,000,000 คัน

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2561 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์ Toyota Driving Experience Park

มร.ซึงาตะ กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้น 19.2% โดยมียอดขายอยู่ที่ 1,039,158 คัน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้ GDP ของประเทศไทยเติบโต 4.2%* ส่งผลให้มียอดขายเกินหนึ่งล้านคันเป็นครั้งที่สามในประวัติศาสตร์ของตลาดรถยนต์ไทย

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2561**

   ยอดขายปี 2561 เปลี่ยนแปลง      เทียบกับปี 2560
Ž ปริมาณการขายรวม   1,039,158 คัน    +19.2%
Ž รถยนต์นั่ง      397,542 คัน    +14.8%
Ž รถเพื่อการพาณิชย์      641,616 คัน    +22.1%
Ž รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)      511,676 คัน    +20.6%
Ž รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)      447,069 คัน    +22.6%

โดยโตโยต้ามียอดขาย 315,113 คัน เติบโต 31.2% โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 30.3% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.8 จุด  แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 112,394 คัน เพิ่มขึ้น16.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 202,719 คัน เพิ่มขึ้น 41.2% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 177,047 คัน เพิ่มขึ้น 32.7%

*หมายเหตุ: ตัวเลขการเติบโตของ GDP เป็นตัวเลขประมาณการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

**หมายเหตุ: ตัวเลขยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2561

ยอดขายปี 2561    เปลี่ยนแปลง       ส่วนแบ่งตลาด       ส่วนแบ่งตลาด

                                                                            เทียบกับปี 2560                                      เติบโต (จุด)       

  • ปริมาณการขายโตโยต้า                                315,113 คัน      +31.2%              3%           +2.8*
  • รถยนต์นั่ง                                                      112,394 คัน      +16.3%              3%           +0.4*
  • รถเพื่อการพาณิชย์                                       202,719 คัน      +41.2%              6%           +4.3*
  • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)           177,047 คัน      +32.7%              6%           +3.2*
  • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)       150,928 คัน      +37.2%              8%           +3.6*

ด้านการส่งออกโตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 293,940 คัน ลดลง 1.8% คิดเป็นมูลค่า 154,560 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องยนต์ มูลค่า 119,284 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 273,844 ล้านบาท ลดลง 2.6% นอกจากนี้ยอดการผลิตสำหรับการขายภายในประเทศและการส่งออกจำนวน 588,939 คัน เพิ่มขึ้น 12.5%

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2562 มร.ซึงาตะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2562 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 1,000,000 คัน เนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ในตลาดรถยนต์”

 ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2562

ยอดขาย                  เปลี่ยนแปลง      

                                                                                        ประมาณการปี 2562        เ