TTC Motor  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุบลราชธานี

TTC Motor  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุบลราชธานี

บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี อย่างเป็นทางการ  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ซึ่งทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เสียหาย กลายเป็นผู้ประสบอุทุกภัย ทีทีซี มอเตอร์ และทีทีซี อุบลราชธานี สำนึกรักในถิ่นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินมาโดยตลอด  เร่งนำน้ำดื่มมาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 800 แพ็ค พร้อมส่งแรงใจให้พี่น้องชาวอุบลราชธานี ผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

เมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี ได้ที่ เบนซ์ ทีทีซี ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ 2 สาขา คือสาขาพัฒนาการ 45 โทร.02-322-2222 และ สาขาอุบลราชธานี โทร. 045-745-222 , www.benzttc.com , www.facebook.com/BenzTTC