กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกำลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ร่วมส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย พร้อมรวมพลังจิตอาสาร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ใน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 1.8 ล้านบาท

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัย 5 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ได้แก่ ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยนาท และสิงห์บุรี ซึ่งประสบอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2565 พร้อมจัดกิจกรรม “ฮอนด้าร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม” รวมพลังจิตอาสาใน จ.อุบลราชธานี ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงส่งมอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฮอนด้า รวมส่งมอบความช่วยเหลือทั้งสิ้นมูลค่า 1.8 ล้านบาท

สำหรับความช่วยเหลือของกองทุนฮอนด้าฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 3,200 ถุง และเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ 9 ลำ นอกจากนี้ เพื่อสานต่อการมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ฮอนด้าร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม” ณ โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม ต.แจระแม      อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยรวมพลังจิตอาสาฮอนด้า อาจารย์ นักศึกษา และ พนักงานของผู้จำหน่าย ร่วมทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียน รวมถึงชุมชนในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รวมถึงส่งมอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จ.อุบลราชธานี และจ.สิงห์บุรี ในการให้ความช่วยเหลือชุมชน

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดยสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้า เพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินสำหรับให้ความช่วยเหลือสังคมไทยในยามประสบสาธารณภัย อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้ผลิตเตียงแรงดันลบ และหน้ากากแรงดันลบและบวก เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐที่ต้องการ โดยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฮอนด้าฯ ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมไทยรวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท และจะยังคงยืนหยัดเพื่อเคียงข้างสังคมต่อไป

ภาพบรรยากาศการส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยทั้ง 5 จังหวัด

         

 

.ชัยภูมิ

มอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านวังปาฝา ชุมชนบ้านร่มเกล้า ชุมชนบ้านไร่ และชุมชนบ้านป่าไม้แดง

.ศรีสะเกษ

มอบถุงยังชีพจำนวน 800 ถุง และเรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 3 ลำ ให้แก่ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ

.ชัยนาท

มอบถุงยังชีพจำนวน 600 ถุง ให้แก่ นายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท

.สิงห์บุรี

ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า จ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยชุมชนทำความสะอาดโรงเรียนวัดประศุก จ.สิงห์บุรี

.อุบลราชธานี

มอบถุงยังชีพจำนวน 800 ถุง และเรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 6 ลำ ให้แก่ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี