ฮุนไดสนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

ฮุนไดสนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

  • มอบเงิน 10,000 บาท จากการจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกๆ 1 คัน เป็นระยะเวลา 1 ปี

  • มูลนิธิ ฯ นำเงินบริจาคทั้งหมดไปใช้ในโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สนับสนุนโครงการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้เพื่อลดมลพิษทางอากาศ  ร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯและมูลนิธิฯ ในการมอบเงินบริจาคจากการจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าฮุนได รุ่นโคน่า และรุ่นไอออนิค จำนวน 10,000 บาทต่อคันตลอดระยะเวลา 1 ปีให้แก่มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย โดยเน้นในเขตเมืองใหญ่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศ

“บริษัท ฮุนได ในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากเราจะเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในตลาดแล้ว เรายังเป็นแบรนด์เดียวที่มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจำหน่ายให้เลือกถึงสองรุ่นอีกด้วย” มร.โตชิฮิเดะ อาโนะ ประธาน บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าว “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว ฮุนได นำรุ่นไอออนิค และโคน่า มาจำหน่ายพร้อม ๆ กับตลาดอื่น ลูกค้าชาวไทยไม่ต้องรอนานที่จะได้เป็นเจ้าของรถยนต์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม คุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่ขายในตลาดชั้นนำในโลก

นอกจากนี้ เราเห็นว่ากลุ่มคนที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงแต่จะมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะได้ทันทีแล้ว เราก็อยากจะให้พวกเค้ามีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือของเราและมูลนิธิฯอีกทางหนึ่งด้วย”

ส่วนเหตุผลในการเลือกที่จะสนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์นั้น มร.อาโน่ ได้ชี้แจงว่า “ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาฝุ่นขนาดเล็กมาก หรือ PM 2.5 ซึ่งเกิดจากหลากหลายสาเหตุ การแก้ไขนั้นต้องมาจากความร่วมมือร่วมแรงจากหลายภาคส่วน รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตที่มีปัญหาซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดักฝุ่น เพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในอากาศ เมื่อเราศึกษาถึงแนวคิดและการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ นี้ เราจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโครงการดี ๆ เหล่านี้ให้ได้ผลเร็วและครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย”

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2529  มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นองค์กรที่เข้าถึงง่าย เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิ ฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการด้านวิจัยและฟื้นฟูป่า การพัฒนาชุมชน วัดและโรงเรียน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาเยาวชนและสร้างผู้นำ และโครงการอื่น ๆ ที่ได้ทำร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ในโอกาสสำคัญ ๆ

ฮุนไดสนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วยการซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของฮุนได สามารถสังเกตุสติ๊กเกอร์ที่ติดบริเวณกระจกด้านหลัง เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อสารว่าท่านคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมไทยบริษัท ฮุนได และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ คาดหวังที่จะเห็นการตื่นตัวและความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.hyundai.co.th หรือดูรายละเอียดของโครงการมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.rajapruek.org