Tag Archives: Bridgestone

บริดจสโตน ครองใจมหาชน 10 ปีซ้อน กับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA 2019

บริดจสโตน ครองใจมหาชน 10 ปีซ้อน จากประสบการณ์ผู้ใช้ผลิต…

Bridgestone เปิดตัว SUSYMTM พอลิเมอร์ชนิดแรกของโลก ที่ประสานโมเลกุลระหว่างยางและเรซิน

Bridgestone เปิดตัว SUSYMTM พอลิเมอร์ชนิดแรกของโลก ที่ป…

โครงการ “B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน”

 โครงการ “B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลั…

บริดจสโตน ร่วมกับ สแกนเนีย จัดทดสอบสมรรถนะรถบรรทุก

 บริดจสโตน ร่วมกับ สแกนเนีย สยาม จัดทดสอบสมรรถนะรถบรรทุ…